Respectvol samenwerken voor het beste resultaat

Over Ons
Samenwerken
Eerdere projecten

Samen aan
de slag.

Constructiever Opbouwend Projectmanagement

Is een projectadvies en bouwmanagement bureau. Wij begeleiden opdrachtgevers bij de volledige procesbeheersing van verduurzamen en renoveren van bestaande (huur-)woningen en bij nieuwbouw. Onze grootzakelijke opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. Ook werken wij in opdracht van gemeenten, zorginstellingen en schoolbesturen. Constructiever is specialist in Regisserend Opdrachtgeversschap (ook wel: Het Nieuwe Opdrachtgeven).

Het Nieuwe Opdrachtgeven

Deze vernieuwde vorm van aanbesteden geeft marktpartijen ruimte om binnen het kader van functionele eisen en wensen met de beste oplossingen te komen. Opdrachtgevers trekken zich terug uit de uitvoering en pakken de regierol. Het Nieuwe Opdrachtgeven levert betere oplossingen tegen 80 tot 60% van de kosten van traditioneel aanbesteden. Dit maakt geld vrij voor verdere investeringen. Het speelt in op competenties die steeds belangrijker worden in de corporatiesector; leiderschap, strategisch verbinden, governance en portfolio management. 

Marco Peetoom


0620371567

mpeetoom@constructiever.nl

Jan Rotteveel


0654728308

jrotteveel@constructiever.nl